tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Froglet

 
1.
Sport, similar to curling however involves testicle.
The men run when their ladies mention they want to watch curling, they know they really want to watch ballcracking
viết bởi Froglet 06 Tháng hai, 2008