tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Fuck you if you rate it thumbs down

 
1.
One Crazy Bitch!!! XDDDDDDDDDD
Britney Spears: I love to eat dog feathers! ;D
viết bởi Fuck you if you rate it thumbs down 30 Tháng mười, 2007