10 definitions by Funk Naz-T

Anglicized attempt at Ebonic slang for of "fuck." Most often heard used by relatively affluent, suburban, caucasian, high school students trying to get "down wit da homies, BIATCH!"
What da fizzuck, homes?! Dat bitch be MY junior prom date, dawg!"
viết bởi Funk Naz-T 12 Tháng tám, 2003
An individual of indeterminate Hispanic origin.
"Sanchez is some kinda' Mexi-Rican. I don't know where he's from, but he don't talk English too good."
viết bởi Funk Naz-T 11 Tháng tám, 2003
An erect male penis. A stiffy. A boner. A hard-on. A woody.
"Lookin' at your sister's ass is givin' me a boinger!"
viết bởi Funk Naz-T 11 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×