tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Futera

 
1.
Your a Shang
viết bởi Futera 05 Tháng tư, 2003