tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

2 definitions by G Teamer

 
1.
how homis and wiggers say dog
its dog u fuckin idiot not dawg
viết bởi G Teamer 28 Tháng mười một, 2005
 
2.
Why You dont No who that is, its ME!!!!!
hello my name is Gumby
viết bởi G Teamer 28 Tháng mười một, 2005