tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by G33KSQU4D483

 
1.
Asian Guy...Plays Starcraft, Good at Math, Can't Play Starcraft II his computer has pixel shaders version 0
viết bởi G33KSQU4D483 20 Tháng sáu, 2010