tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by GIDouble

 
1.
A nice way to refer to your friend as a slut
Hey, have you met my morally casual friend Meagan?
viết bởi GIDouble 05 Tháng năm, 2008