tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by GINORMAGANTUAN

 
1.
FUCKING HUGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Friend: WOW. Thats big

Me: No its not. Its GINORMAGANTUAN
viết bởi GINORMAGANTUAN 28 Tháng mười, 2013