tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

2 definitions by GLightnin7

 
1.
Something interesting from the internet
that site is very interneteresting
viết bởi GLightnin7 13 Tháng tám, 2008
 
2.
The process of making something a habit.
I am trying to habitualize going to the gym every morning.
viết bởi Glightnin7 08 Tháng tư, 2010