Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:

2 definitions by GREENYCREW

 
1.
Getting the hiv from barebacking your girlfriend
Damn I got miked after I did her a few months back.
viết bởi GREENYCREW 10 Tháng chín, 2007
8 9
 
2.
Getting the hiv from barebacking your girlfriend
Damn I got miked after I did her a few months back.
viết bởi GREENYCREW 10 Tháng chín, 2007
3 6