tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Gabb11

 
1.
Whore, Slut, Skank..Vulgar word in the "Cuban" spanish Language.
Eres una chusma.

Meaning...you're a whore,slut,skank,etc.
viết bởi Gabb11 06 Tháng một, 2008