tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Gadgeuk

 
1.
WAR Ground Air Strike Mission
Wargasm - WAR Ground Air Strike Mission
viết bởi Gadgeuk 07 Tháng chín, 2008