tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by GalaxiesToTheMax

 
1.
DTF
Which Stands For : Dragon Toe Fungus
User: DTF?
Other User: Yeaahh!!! :D
viết bởi GalaxiesToTheMax 16 Tháng năm, 2011