tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Ganksta*Bitch

 
1.
Person who carries themself as a slut but really isnt
Ashley Gaulin
viết bởi Ganksta*Bitch 20 Tháng hai, 2004