tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Garland Yates

 
1.
n.

1. A disease you get from chewing too much.
Sprankton
n.

1. A disease you get from chewing too much.
viết bởi Garland Yates 23 Tháng mười hai, 2006