tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Gary Bushell

 
1.
sun
British 'newspaper'; masturbation aid for the semi-literate.
What a load of Sun-readers!
viết bởi Gary Bushell 22 Tháng tư, 2005