tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Gary Lyman

 
1.
Nickname for the Hard-hitting safety of the Washington Redskins, Sean Taylor.... Half man, half beast
Did you see that hit!?!?! Than guy is a MEAST!
viết bởi Gary Lyman 24 Tháng mười, 2007