tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

2 definitions by GayLover

 
1.
b0b
gAY gAY gAY gAY gAY gAY
<bob> i AM GAY GAY GAY GAY GAY GAY
viết bởi GayLover 29 Tháng mười một, 2003
 
2.
X-Homo-Nation

Simply Homosexual
<akcom> and you suck cock
<akcom> etc
<X-HUMANATION> only yours
viết bởi GayLover 01 Tháng mười hai, 2003