tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Geibu Kettchyumu

 
1.
Meguru is someone who doesn't have a lot of friends. He usually sits at home alone eating bon-bons watching The Notebook.
Wow! Saori is such a meguru.
viết bởi Geibu Kettchyumu 28 Tháng một, 2009