Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

1 definition by Gentleman Gaga

 
1.
a nickname for President B. Hussein Obama.
Uppity Hussein is right now the president, with his uppity wife Michelle.
viết bởi Gentleman Gaga 24 Tháng tư, 2009
12 20