tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

2 definitions by Gesus

 
1.
Taco Darkies
That niggerito would kill you for a chalupa.
viết bởi Gesus 29 Tháng một, 2004
 
2.
noun- a jewish person
that rich-ass heeb is very frugal
viết bởi Gesus 30 Tháng một, 2004