tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by GhostRX

 
1.
crazy assholes in the process of committing shenanigans
look at those fucking loonigans!
viết bởi GhostRX 06 Tháng chín, 2005