tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Gimble the Marklar

 
1.
a noun
Any person, place, thing, or idea.
Marklar, what the marklar are you marklar about marklar?
viết bởi Gimble the Marklar 28 Tháng tám, 2003