tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Girl123456789

 
1.
"Big Dick For Now"
Hi, yes, I'd like to make a request going out to BDFN from Sexy Sexy Sexy...
viết bởi Girl123456789 13 Tháng chín, 2008