tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Glumpfur

 
1.
Taking a gynormous crap in one piece.
"Glump!" said the poo.

Will took a huge glump in Marc's house.
viết bởi Glumpfur 21 Tháng một, 2006