tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Grady Sullivan

 
1.
A drink made of 1 pt. whisky, 1 pt. vodka in a shotglass.
Get out of the Lincoln House if you don't want a Beesting.
viết bởi Grady Sullivan 09 Tháng chín, 2011