tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by Granitez

 
1.
I dont know him but i heard his awesome!
Grant Douangmala is awesome!
viết bởi Granitez 31 Tháng mười, 2011