tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

2 definitions by Gransta

 
1.
slang for coke/crack
yo cuz what u want?

man yo u got that c pilla?

Ya yo it'll be 20
viết bởi Gransta 02 Tháng mười hai, 2006
 
2.
a word refering to ass
damn look at that ho she got that good gushy gushy
viết bởi Gransta 02 Tháng mười hai, 2006