tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Greg Kulick

 
1.
Attractive female or female body parts,
Your mom is a schving!
viết bởi Greg Kulick 14 Tháng bảy, 2006