tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by Greg stegs

 
1.
Anything that is good in a homeless man's imagination
Shit ticket
viết bởi Greg stegs 02 Tháng hai, 2010