3 definitions by GregZ

Top Definition
the act of kidnapping a boy scout and taking him into the woods to tie special knots
I'm going to quit my job and go craiging
viết bởi GregZ 09 Tháng tư, 2013
(n.)- Stinkfoot. to emit a foul smelling odor.
That chicks feet smelled so bad she had to have bromidrosis.
viết bởi gregz 14 Tháng hai, 2005
Ds
n. dog shit. something that is completely false or incorrect.
Bob Arnold saying that the Red Sox rules is complete DS.
viết bởi gregz 14 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×