tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by Gregg crravver

 
1.
pizza that disappears very quickly without a trace
ninjas love ninja pizza!
viết bởi Gregg crravver 18 Tháng chín, 2007