tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by Gumba

 
1.
Doing something stupid, in reference to Homer Simpson
Oh dam i just pulled a Homer.
viết bởi Gumba 18 Tháng sáu, 2005