tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Gunnerblaster

 
1.
Smoking or Smoked. Process of either being or getting stoned/high.
Man, tha' nigga got turnt at tha' party'n crashed on teh fuckin' couch.
viết bởi Gunnerblaster 31 Tháng tám, 2008