tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

1 definition by H. Arnett

 
1.
Something a whore does for money.
GOB Bluth on magic tricks: They're called illusions. A trick is something a whore does for money.
viết bởi H. Arnett 28 Tháng sáu, 2007