tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by H34D5H07

 
1.
An explosion inside a robot.
O-M-G! That robot just comploded!
viết bởi H34D5H07 28 Tháng mười một, 2005