tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by HAUSBABY!

 
1.
when a girl does the dirty with you at mccdonalds
AWW man you see that? She just gave me a mcnasty!
viết bởi HAUSBABY! 24 Tháng tư, 2009