tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by HI I LIKE CHEESE

 
1.
Meaning To Masturbate.

Ted: I like killing kittys!

Jen: Eww...
viết bởi HI I LIKE CHEESE 30 Tháng tư, 2006