tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by HMAB

 
1.
A person who is loosing their hair; going bald.
" Pat are you gonbald? "
viết bởi HMAB 16 Tháng năm, 2008