tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by HOOCHIE89546

 
1.
Cool; Hott; Sexy; Off the Chain!!
That milf is the Bomb Diggity
viết bởi HOOCHIE89546 22 Tháng mười hai, 2008