tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by HTpro

 
1.
It means No one will marry you.it can also be customized in all sorts of manner like nowu(no one will witness you) Nofu ( no one will fuck you),etc
Nomu Mr.X
viết bởi HTpro 13 Tháng sáu, 2011