tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

2 definitions by HUDDOG69

 
1.
Straight up skeezer
Yo dat ho ain't nuttin but a scallywag
viết bởi HUDDOG69 28 Tháng mười hai, 2002
 
2.
40 ounce of beer
Yo let me get sum of dat Fortey HOMEY!!!!
viết bởi HUDDOG69 28 Tháng mười hai, 2002