tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by HairyMonster

 
1.
To have very little pubic hair.
Liam has stickings.
viết bởi HairyMonster 14 Tháng hai, 2013