tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Handsome

 
1.
hit of ecstacy
I did five beans at the club last night
viết bởi Handsome 05 Tháng năm, 2004