tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Hangerdog

 
1.
African American slang used to describe the fact that you have a long dick.
Dat bitch eyes open wide when I told her my chain hang low.
viết bởi Hangerdog 18 Tháng mười, 2006