tìm từ bất kỳ, như là thot:

2 definitions by Haniya

 
1.
The fragnance of Heaven, also one who shows the right path.
viết bởi Haniya 15 Tháng năm, 2003
 
2.
Any country that owes rolls of money to the IMF and the World Bank.
Inumerable
viết bởi Haniya 16 Tháng năm, 2003