Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

1 definition by Hell O. Bob

 
1.
iks
I Know Seriously
Bob: She is so mean!!!!

Ted: iks
viết bởi Hell O. Bob 16 Tháng sáu, 2010
6 5