tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Hell O. Bob

 
1.
iks
I Know Seriously
Bob: She is so mean!!!!

Ted: iks
viết bởi Hell O. Bob 16 Tháng sáu, 2010