tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by HickWordMaker

 
1.
Bring My Own Weed
"Yo Bro wanna hang out this weekend? I'll BMOW!
viết bởi HickWordMaker 24 Tháng sáu, 2011