tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Hijrah

 
1.
term commonly used between arabs;feminine form of habbibi, which means "my love"
I am Carl's habibti.

I am going to marry my habibti.
viết bởi Hijrah 17 Tháng tư, 2005