tìm từ bất kỳ, như là pussy:

1 definition by Homedog545

 
1.
A style of scratching a DJ does with his fingers on the cross-fader of a mixer.
Yo did you hear that DJ crab scratching? that shit was quick!
viết bởi Homedog545 07 Tháng chín, 2009